Kontakt:

Anasta

Smaroula Gabrielsson

Storövägen 10B

141 42 Huddinge

0765-86 19 84

info@anasta.se

Om Anasta

Smaroula Gabrielsson är beteendevetare med vidareutbildning i handledning inom psykosocialt arbete. Hon är även utbildat inom Acceptance and Commitment Therapy, ACT, och är lärare i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR.

Smaroula har en flerårig erfarenhet av arbete som handledare och kompetensutvecklare för yrkesgrupper inom vård och omsorg och som mindfulnesslärare. Hon har haft uppdraget som Stockholms läns landstings sakkunniga specialpedagog inom barn- och ungdomshabilitering, där hon var verksam med konsultativt och behandlande arbete med barn, ungdomar, anhöriga och personalgrupper. Smaroula har utövat meditation inom zenbuddhismen i 25 år.

Utbildning

  • Filosofie kandidatexamen med huvudämnet psykologi
  • Handledarutbildning, tvååring: Psykosocial handledning och konsultation
  • Magisterutbildning i pedagogik med särskild inriktning mot habilitering.
  • TBA, Tillämpad Beteendeanalys, 80 poäng, Lärarhögskolan i Stockholm.
  • MBSR: Mindfulnessbaserad Stressreduktion: Jon Kabat Zins evidensbaserade program.
  • ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Ett flertal kurser med bland annat Russ Harris, Tobias Lundgren, Fredrik Livheim och Robyn Walser.
  • MI, motiverande samtal. Kursledare: Liria Ortitz.