Life is what happens to you while you are busy making other plans.

John Lennon

Om mindfulness

Mindfulness innebär att rikta uppmärksamheten mot det som händer här och nu, utan att värdera eller döma det vi upplever. Det är denna förmåga att fokusera som visat sig vara läkande. Forskningsrapporter visar att mindfulness ger goda resultat vid stressrelaterade besvär och sjukdomar.

Övningarna i mindfulness ger oss större möjlighet att påverka det enda som vi faktiskt kan påverka-nuet. Istället för att gå på autopilot och styras av tankar och känslor som vi knappt är medvetna om så lär vi oss att pausa och att uppmärksamma det som händer inom oss och i vår omgivning. Vi ger oss själva större frihet och utökade valmöjligheter.

Anasta erbjuder:

  • Kurser
  • Workshops
  • Mindfulness på jobbet
  • Mindfulness för pedagoger
  • Reteater
  • Kostnadsfria introduktioner

Vi skräddarsyr kurser och workshops på er arbetsplats