Tell me and I forget 

Teach me and I may remember 

Involve me and I learn

Kinesiskt ordspråk

Handledning

Anasta har lång erfarenhet av handledning för yrkesgrupper inom:

  • skola och barnomsorg – för förskollärare, lärare och skolsköterskor
  • LSS-boenden och daglig verksamhet
  • personlig assistans
  • äldreomsorg

Handledning kan effektivisera samarbetsformer och förbättra arbetsmetoder. Den kan ge ny energi och ökad arbetsglädje. Inriktningen kan ibland ligga på samarbetet inom gruppen, ibland på bemötandet av klienten/eleven, ibland på inlärning av nya färdigheter. Handledning är en dynamisk process, Inriktningen kan förändras över tid för samma arbetsgrupp.

Konflikthantering, Inom ramen för handledningen bearbetas konflikter som uppstår på arbetsplatsen. Vid långvariga och svårhanterliga konflikter kan gruppen under en tid behöva arbeta specifikt med konflikthantering.

Kontakta oss gärna om ni vill rådgöra om vilken sorts handledning som bäst motsvarar era behov.