Kommunikation och konflikthantering

För yrkesverksamma som vill förbättra sin förmåga att kommunicera och att hantera konflikter på arbetsplatsen. Konflikter på jobbet uppstår naturligt. Precis som i alla mellanmänskliga relationer.

Obearbetade konflikter kan innebära stort lidande för medarbetarna. Bearbetade konflikter genererar hälsa, glädje och kreativitet. Samt ökad lönsamhet för företaget.

Bristande kommunikation är en vanlig orsak till att konflikter eskalerar. Tillståndet kan lätt bli fastlåst. Då kan arbetsgruppen behöva stöd och verktyg för att våga lämna försvarspositionen och upptäcka kraften och glädjen i samarbetet.

I konflikthantering arbetar vi med följande:

  • Konflikthantering bortom rätt och fel
  • Att hantera och ta ansvar för känslor och behov
  • Att skilja på observation och tolkning
  • Att tydliggöra önskemål
  • Aktivt och empatiskt lyssnandet
  • Språkets betydelse, om öppna frågor och jag-budskap
  • Medkänsla, med sig själv och andra

Teori varvas med upplevelsebaserade övningar.Den teoretiska delen är baserad på inlärningsteori, på Nonviolent Communication, NVC, på Motiverade samtal, MI, på Acceptance and Commintment Therapy, ACT samt på aktuell hjärnforskning och stressforskning

Vi skräddarsyr upplägg för workshops på din arbetsplats.

Anmäl dig här