Skola och barnomsorg

Anasta erbjuder handledning, kompetensutveckling och mindfulness till förskolärrare, lärare och skolsköterskor

KURS

Mindfulness, balans på jobbet. En kurs för pedagoger

Mindfulness kan öka den mentala närvaron främja  hälsan stödja utvecklingen både professionellt och privat.

En kurs i mindfulness på jobbet kan bidra till

 • mindre stress
 • lyhördhet i samtal med barn, föräldrar och kollegor
 • glädje i samarbete
 • tydlighet i kommunikation
 • ökad koncentrationsförmåga
 • bättre förmåga att handskas med förändringar
 • ökad förståelse och empati

Kursen är baserad på  MBSR, Mindfulnessbaserad Stressreduktion och ACT, Acceptance and Commitment Therapy.

WORKSHOP

Workshops i kommunikation och konflikthantering för pedagoger som vill förbättra sin förmåga att kommunicera och att hantera konflikter i skolans vardag.

 • Konflikthantering bortom rätt och fel.
 • Att hantera och ta ansvar för känslor och behov.
 • Att skilja mellan önskemål och krav.
 • Att skilja på observation och tolkning.
 • Lyssna – om att skapa kontakt.
 • Att möta och förebygga motstånd.
 • Pedagogens roll i konflikter – om närvaro, acceptans och värderad riktning.
 • Empati för eleverna och självempati.

Teori varvas med upplevelsebaserade övningar.

Den teoretiska delen är baserad  på inlärningsteori, på Nonviolent Communication, NVC, på Motiverade samtal, MI, på  Acceptance and Commintment Therapy, ACT samt på aktuell hjärnforskning och stressforskning.

Vi skräddarsyr upplägg för kurser och workshops på din arbetsplats

Anmäl dig här