Mindfulness för anhöriga

MINDFULNESS – STRESSHANTERING FÖR ANHÖRIGA

Ta hand om dig själv

 så får dina nära det bästa av dig!

Alla människor möter krav och utmaningar i vardagen.

För den som har en närstående i behov av stöd så kan utmaningarna vara ännu större.

Anasta skräddarsyr kurser i mindfulness och stresshantering för anhöriga

för att främja deras hälsa i vardagen.