Mindfulness, balans i vardagen

Innehåll och syfte med kursen

Kursen syftar till att du ska få verktyg att lättare hantera stress, smärta, sjukdom, utmaningar och krav i vardagslivet. Vi vill ge dig möjlighet att göra något för dig själv, som bara du kan göra. I kursen varvas teori med praktiska övningar och innefattar

  • Hur kan tankar, känslor och förnimmelser skapa stress
  • Hur kan vi bli medvetna om våra signaler på stress
  • Medveten närvaro: ett verktyg för att leva livet fullt ut
  • Verktyg för att prioritera det som är viktigt i vardagen
  • Medkänsla: med dig själv och andra

Fokus ligger på upplevelsebaserade övningar i

  • mindfulness meditation
  • kroppscanning
  • enkel yoga
  • reflektioner i grupp
  • hemuppgifter

Fakta om kursen

Omfattning: 6 grupptillfällen på 2,5 timmar och en hel dag.

Antal: 10-30 deltagare.

Plats:

Tid:

Heldag/retreat:

Kostnad:

Kursansvarig: Smaroula Gabrielsson

Kursen är baserad på  MBSR, Mindfulnessbaserad Stressreduktion och ACT, Acceptance and Commitment Therapy.

Vi skräddarsyr upplägg för kurser  på din arbetsplats

Anmäl dig här