Du kan inte stoppa vågorna men du kan lära dig att surfa!

ACT

Kurs i ACT – att hantera stress och främja hälsa

Kursen ger dig möjlighet att hantera den stress som är ofrånkomlig i vardagslivet. Kursen baseras på kunskap från forskning inom den psykologiska inriktningen ”Acceptance and Commitment Therapy”.

Följande frågor kommer vi att arbeta kring:

  • Hur kan vi förhålla oss till den stress som är ofrånkomlig i vårt dagliga liv?
  • Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra?
  • Vad tycker jag är viktigt och vad ska mitt liv stå för?
  • Vad vill jag ska finnas med i mitt livs olika områden.
  • Vi lär oss även undersöka strategier för att ta ett steg i riktning mot det liv vi vill leva.

Kursupplägg

  • Kursen ges i grupp vid fyra eller vid sju tillfällen, totalt 12 timmar.
  • Träffarna är vanligtvis varannan vecka.
  • Gruppens storlek är max 25 personer.
  • Innehållet är en blandning av teori och upplevelsebaserade övningar.
  • Vi skräddarsyr upplägget utifrån målgruppen.

Anmäl dig här