MBSR

 

Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR, är ett evidensbaserad program som startades för 30 år sedan inom sjukvården i USA. Jon Kabat Zinn och hans kollegor vid University of Massachusetts Medical School har utvecklat och förfinat österländsk meditationspraktik så att den passar i ett modernt medicinskt sammanhang. 1979 började de tillämpa ett 8-veckors program, MBSR, vid stressrelaterad problematik, smärtproblematik och kronisk sjukdom.

Programmen visade sig mycket stärkande för såväl personer med kronisk sjukdom och andra medicinska problem som för personer med ångestproblem. Förutom att notera positiva förändringar i hur de tänkte, kände och betedde sig kunde man också avläsa förändringar i den typ av hjärnaktivitet som är typisk vid negativa känsloupplevelser.

Idag ges Kurser i MBSR i Sverige inom landstinget, hälso- och sjukvård, friskvårds-och utbildningsverksamhet samt i privat regi på olika håll i Sverige. Google, Facebook, Previa och Trafikverket är exempel på företag som använder sig av mindfulness idag.

MBSR-8 veckors program

De veckovisa grupptillfällena är 2-3 timmar långa.
Programmet är upplevelsebaserat och innehåller

  • kroppscanning
  • mindfulness meditation
  • enklare yoga
  • reflektioner i grupp

Deltagarna förväntas göra dagliga hemuppgifter med hjälp av bl.a. inspelade mindfulnessövningar. Under lördagen eller söndagen efter grupptillfälle sex ges en tyst heldagsretreat.