Du kan inte stoppa vågorna men du kan lära dig att surfa!

ACT

Acceptance and Commitment Therapy

Syftet med ACT är att hjälpa dig att skapa ett rikt, helt och meningsfullt liv och att kunna acceptera den smärtan som är en oundviklig del av att vara levande.

ACT ställer och försöker besvara följande frågor:

  • Varför är det så svårt att vara lycklig?
  • Varför lider människor?
  • Vad kan vi rimligen göra åt det?

Några grundläggande begrepp inom ACT är:

Medveten närvaro: att vara uppmärksam på det som händer här och nu, inom oss och runt omkring oss, utan att värdera eller döma det.

Acceptans: att vara öppen och att kunna utgå från det som är. Att låta tankarna och känslorna komma och gå utan att förneka, kämpa emot eller hålla sig fast vid dem. Acceptans är inte detsamma som att gilla, tycka samma sak eller bli passiv.

Värderad riktning: att upptäcka och tydliggöra vad man själv tycker är viktigast, snarare än vad som förväntas av en.

Ändamålsenligt handlande: att sätta upp konkreta mål enligt vad man värderar.

En svensk studie på skolungdomar (Fredrik Livheim, 2004) visade tydliga förbättringar av funktion i elevernas problemområden samt minskning av stress, depression och ångest hos elever som hade gått kursen. En uppföljning två år senare visade att resultatet höll i sig och till och med förbättrades.

Anmäl dig här