Process­handledning

Processhandledning är ett gruppstärkande och kvalitetssäkrande arbete.

Ett effektivt sätt att utveckla både samarbetet och kompetensen inom en arbetsgrupp.

Det kan innebära

  • att ta till vara och utveckla gruppens styrkor och samlade kompetens
  • att förbättra klimatet i arbetsgruppen och hitta kreativa samarbetsformer
  • att hitta sin roll och identitet i teamarbetet
  • att hjälpa varandra att tackla konkreta svårigheter i arbetet

Vår utgångspunkt är de konkreta  situationen som gruppen lyfter fram. Vi använder oss av verktyg som motiverade samtal, lösningsfokuserat arbetssätt och reflekterande team. Utifrån aktuella behov kan vi också fördjupa oss i olika teman, exempelvis ”kommunikation” och ”värderingar”.

Vi skräddarsyr upplägg efter gruppens behov.