Ärende­handledning

Vid ärendehandledning utgår vi från ett specifikt ärende som arbetsgruppen lyfter fram.
Syftet är att förstå ärendets svårigheter för att hitta fram till och organisera pedagogiska insatser.
Det kan innebära att personalen anpassar sitt bemötande och förhållningssätt gentemot en klient eller elev. Det kan också innebära att anpassa miljön, samt att erbjuda kognitiva hjälpmedel och kommunikationshjälpmedel.

Vi arbetar utifrån tillämpad beteendeanalys, TBA för att kartlägga och analysera icke funktionella beteenden och för att förstå varför de uppkommer. Vi fokuserar på individens styrkor för att utveckla nya beteenden. Beteendeanalysen används bl.a. för att minska beteendeproblem och för att finna och träna in nya färdigheter.

Vi skräddarsyr upplägg efter gruppens behov.