Stresshantering

 

Stress är egentligen en livsviktig reaktion i kroppen som i en hotsituation sätter i gång utsöndringen av stresshormoner som  adrenalin, nonadrenalin och kortisol för att ge extra kraft och energi. För urtidsmänniskan innebar detta att sinnena skärptes och kroppen sattes i alarmberedskap för att undgå faran, genom att kämpa eller fly. När hotet var avvärjt avklingade genast utsöndringen av stresshormon.

I dagens samhälle är det oftast andra faktorer som upplevs som hotfulla, till exempel brist på tid och känsla av otillräcklighet. Detta utlöser emellertid samma utsöndring av stresshormoner som urtidsmänniskans upplevelse av akut fara. Men eftersom hotet inte omedelbart kan avvärjas fortsätter utsöndringen av stresshormoner under längre tid. Till sist kan detta medföra kroppsliga och mentala skador.

Stress orsakar kroppsligt och mentalt lidande för den enskilde och enorma kostnader för samhället. Den är den vanligaste anledningen till sjukskrivning inom EU. Forskningsrapporter visar att mindfulness ger goda resultat vid stressrelaterade besvär och sjukdomar.

Anasta erbjuder kurser och workshops i stresshantering baserade på MBSR, Mindfulnessbaserad Stressreduktion och ACT, Acceptance and Commitment Therapy.