Mindfulness, balans på jobbet!

Mindfulness på jobbet kan öka medarbetarnas mentala närvaro.

Det leder till bättre hälsa och till personlig utveckling både professionellt och privat.

En kurs i mindfulness på jobbet kan bidra till

  • mindre stress
  • lyhördhet i samtal med kunder och kollegor
  • glädje i samarbete
  • tydlighet i kommunikation
  • ökad koncentrationsförmåga
  • bättre förmåga att handskas med förändringar
  • ökad förståelse och empati

Programmet är baserat på MBSR och ACT

Kontakta oss för ett samtal om lämpligt upplägg på din arbetsplats.