Mindfulness, balans i vardagen

En kurs både för nybörjare och för dig som har vis erfarenhet av mindfulness.

Kursen syftar till att du ska få verktyg att lättare hantera stress, smärta, sjukdom, utmaningar och krav i vardagslivet. Vi vill ge dig möjlighet att göra något för dig själv, som bara du kan göra. I kursen varvas teori med praktiska övningar och innefattar

  • Hur kan tankar, känslor och förnimmelser skapa stress
  • Hur kan vi bli medvetna om våra signaler på stress
  • Medveten närvaro: ett verktyg för att leva livet fullt ut
  • Verktyg för att prioritera det som är viktigt i vardagen
  • Medkänsla: med dig själv och andra

Fokus ligger på upplevelsebaserade övningar i

  • mindfulness meditation
  • kroppscanning
  • enkel yoga
  • reflektioner i grupp
  • hemuppgifter

Programmet är baserat på MBSR och ACT.
Det kan anpassas efter önskemål, exempelvis till färre tillfällen eller kortare sammankomster.

För information om aktuella kurser se Kurser