Metoder och verktyg

Vilka metoder används i handledningen?

Inlärningsteori handlar om de grundläggande principerna för hur människor lär sig nya saker och hur vi kan påverka ett beteende hos oss själva eller hos andra människor. Inlärningsteori utgör den gemensamma basen för kognitiv beteendeterapi och tillämpad beteendeanalys.

Tillämpad beteendeanalys, TBA, är inriktat på praktisk användning av inlärningsteori för att stödja människor i att utveckla mer adaptiva, önskvärda beteenden i vardagen.

ACT-Metoden är en utveckling av KBT som betonar vikten av acceptans, värderad riktning och medveten närvaro.

Motiverade Samtal, MI, är ett förhållningssätt för kommunikation. En samtalsmetodik som är inriktad på att öka motivation och hantera motstånd.

Lösningsfokus är en metod att hjälpa människor att hitta lösningar baserade på egna resurser och erfarenheter.

Vilka metoder som kommer till användning bestäms under processens gång på grundval av gruppens behov.